Wat is public affairs?

Public affairs is een mix van belangenbehartiging, stakeholder- en reputatiemanagement. Het is een strategisch middel voor organisaties.

Public affairs

Door middel van public affairs kunnen organisaties inspelen op ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die voortkomen uit politiek-maatschappelijke veranderingen, publieke meningsvorming en politieke besluitvorming. Voor de duidelijkheid: public affairs heeft niks van doen met het ‘kopen van invloed’. Het werk van een public affairs-specialist is het bouwen aan relaties tussen jouw organisatie en beleidsmakers. Hét instrument dat een public affairs-specialist in handen heeft, is het verstrekken van informatie en invalshoeken aan politici en beleidsmakers: op het juiste moment de juiste mensen van de juiste informatie voorzien.

Waarom politieke lobby?

Simpel: maak van jouw issues politieke issues. Met de inzet van public affairs beïnvloed je beleids- en besluitvormingsprocessen en agendeer je onderwerpen en issues die voor jouw organisatie van belang zijn bij politieke en maatschappelijke stakeholders. Je bouwt aan een invloedspositie van jouw organisatie, je vergroot je netwerk en je versterkt je reputatie. Door de politieke lobby kun je vroegtijdig anticiperen op en inbreng hebben in besluitvormingsprocessen. Je vergroot je autoriteit door je te profileren op thema’s die voor jouw organisatie relevant zijn.

Lobby Den Haag

Lobby in Den Haag, waarom zou je dat doen? Simpel gezegd om te worden opgemerkt in de Haagsche politiek. Je wilt dat politici de belangen en standpunten van jouw organisatie meenemen in hun besluitvorming en beleid. Enerzijds kun je rechtstreeks lobbyen in Den Haag door één-op-één gesprekken te voeren met politici en beleidsmakers. Anderzijds kun je de lobby in Den Haag intensiveren door media-aandacht te genereren voor een issue. Jouw standpunten hierover kun je vervolgens weer rechtstreeks onder de aandacht brengen van politici als bewijs van de relevantie van jouw organisatie. Politici worden op de voet gevolgd door parlementaire journalisten. Alles wat zij zeggen en doen, ligt onder een vergrootlas. Als politici en beleidsmakers het over jou of jouw standpunten hebben, is de kans groot dat je in de berichtgeving hierover wordt meegenomen. Public affairs en public relations (PR) versterken elkaar op deze manier.

Voordelen public affairs

De voordelen van public affairs zijn evident: je netwerk vergroot, je invloed neemt toe en je reputatie versterkt. Public affairs heeft nog meer impact als het wordt ingezet in combinatie met PR en stakeholdermanagement. Het merendeel van de Kamervragen wordt gesteld op basis van artikelen in de nieuwsmedia. Door op het juiste moment met het juiste verhaal en communicatiemiddel je stakeholders te benaderen, versterken communicatie en belangenbehartiging elkaar. Via de media kun je de publieke opinie beïnvloeden en onderwerpen agenderen. Dit lokt vragen uit door Kamerleden of raadsleden, waardoor je onderwerpen op de politieke agenda kunt krijgen en houden.

Public affairs strategie

Een public affairs strategie is onmisbaar wanneer je politieke lobby gaat inzetten als instrument. Om een goede public affairs strategie te formuleren, zet je de volgende drie stappen:

1. Weet wat er in jouw sector en in de politiek speelt

Volg de informatiestromen in de nieuwsmedia, uit beleidsstukken en politieke besluitvorming en op je eigen vakgebied. Ministeries, gemeenten, instellingen, inspectiediensten, adviescommissies en de Tweede & Eerste Kamer brengen dagelijks informatie naar buiten die direct of indirect invloed kan hebben op de bedrijfsvoering van jouw organisatie. Inzicht hebben in de politieke agenda en in besluitvormingsprocessen creëert beïnvloedingsmomenten. Bepaal aan de hand daarvan de belangrijkste issues, kansen en risico’s voor je organisatie.

2. Breng de omgeving van je organisatie en je stakeholders in kaart

Met een omgevings- en stakeholderanalyse, eventueel aangevuld met een krachtenveldanalyse (wie legt het meeste gewicht in de schaal), kun je de omgeving van je organisatie en je stakeholders in kaart brengen. Bepaal daarna je invloedsmogelijkheden. Denk aan de thema’s en issues waarop je wil inzetten. En heel belangrijk, bepaal of je public affairs lokaal, regionaal of landelijk wil inzetten, met een structurele aanpak of juist campagnematig.

3. Stel een gecombineerde PA-/PR-strategie op, op basis van de vergaarde informatie

Bepaal wat de geschikte middelen zijn om invloed uit te oefenen. Bijvoorbeeld gesprekken met politici en ambtenaren, het plannen van werkbezoeken, bezoeken van politieke bijeenkomsten en/of een brief sturen aan bewindspersonen. Schrijf daarnaast een actieplan, werk per thema invalshoeken en kernboodschappen uit, stel een position paper op waarin je beknopt je eigen organisatie voorstelt, een bondige probleembeschrijving bijvoegt en je standpunten of oplossingen presenteert. Na deze voorbereiding kun je starten met de uitvoering van je PA- en PR-strategie.

Public affairs bureau

Een public affairs bureau ontwikkelt lobbyboodschappen, content voor perslobby en position papers met de visie en standpunten van jouw organisatie. Een public affairs bureau ondersteunt je bij de opbouw van een netwerk binnen politiek Den Haag en/of Brussel en op lokaal of regionaal niveau. De lobbyist van het bureau helpt je om gesprekken te arrangeren met beleidsmakers, ambtenaren en politici. Bovendien brengt hij je aan tafel bij consultatie- en informatierondes, hoorzittingen en/of expertmeetings. Het public affairs bureau fungeert dus als bruggenhoofd tussen jou en de politiek. Je wordt gezien, gehoord en je kunt invloed uitoefenen op de besluitvorming.

Public affairs voorbeeld

Voorbeelden helpen je om de theorie toe te passen in de praktijk. Uiteraard is elke situatie anders. Toch liggen dezelfde mechanismen ten grondslag aan een effectieve public affairs strategie. De voorbeelden leren je wat wel en wat juist niet te doen.

Cases

Vragen over het opstellen van een public affairs strategie?

Mail of bel rechtstreeks met een van onze specialisten voor vragen of een kostenindicatie.

Neem contact op

Maarten Halsema

Managing Director
0653525196
  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden