Wat is content?

Content is iets dat wordt uitgedrukt via een medium, zoals spraak, schrift of beeld. Als organisatie ontkom je er niet meer aan om ‘iets’ met content te doen.

Content

Wat is content? Content is de informatie en ervaringen die gericht zijn op een eindgebruiker of publiek, aldus Wikipedia. Niet alleen kan de inhoud sterk variëren, ook de vormen waarmee content wordt verspreid, nemen toe. Hierdoor is content voor elke organisatie belangrijk. Je moet er met andere woorden “iets” mee. Maar wat eigenlijk en waarom?

Waarom is content belangrijk?

Omdat content de manier is om jouw boodschap -los van het communicatiemiddel dat je daarvoor kiest- onder de aandacht van je doelgroep(en) en stakeholders te brengen. Als je niets van je laat horen, kennen mensen je niet of nauwelijks en word je zeker niets gegund. Immers, onbekend maakt onbemind. Daarnaast is het voor organisaties in toenemende mate van belang dat zij standpunten innemen op maatschappelijke issues en deze uitdragen. Dit maakt content de reputatiemotor van je organisatie. Je bent continu op het netvlies van je publiek met relevante informatie en standpunten op actuele thema’s.

Waar moet content aan voldoen?

Content moet voldoen aan een aantal voorwaarden om succesvol te zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat de boodschap relevant is voor je doelgroep. Als het ze niet boeit, haken ze af en zijn ze niet snel geneigd om je nog een kans te geven. De content moet vooral maatschappelijke issues raken of ingaan op vakinhoudelijke ontwikkelingen. De keuze hangt af van het publiek dat je met je content wilt bereiken. Content moet goed geschreven of geproduceerd zijn en je standpunt moet er duidelijk in doorklinken. Je online content moet daarnaast bijdragen aan je organische vindbaarheid via zoekmachines zoals Google. Er gelden specifieke regels voor om dat voor elkaar te krijgen, zoals het SEO-proof schrijven van de content. Tot slot is het belangrijk dat de content zich makkelijk laat delen, bijvoorbeeld via social media. Plaats dus altijd social icons bij je content.

Soorten content

Je hebt verschillende soorten content. Content kan je aanbieden via diverse media, waaronder internet (zoals de eigen website), televisie, radio, boeken, tijdschriften en social media. Via deze contentkanalen zet je contentmiddelen in om je boodschap te verspreiden. We zetten de belangrijkste voor je op een rij:

 • Blog: een online omgeving (bijvoorbeeld op je eigen website) waar je op regelmatige basis relevante posts plaatst. Met andere woorden: eigen gecreëerde content deelt.
 • Contentcuratie: via je website of contentplatform deel je relevante content van anderen met daaraan toegevoegd je eigen visie op het onderwerp (inclusief bronvermelding).
 • Whitepaper: een kennisinhoudelijk stuk over een specifiek overwerp, bestaande uit twee tot vijf pagina’s (exclusief titelblad en slotpagina met contactgegevens).
 • Case: klantcases die je op je website zet, die exemplarisch zijn voor de oplossingen die je biedt voor de vragen waar je (potentiële) opdrachtgevers mee zitten.
 • Podcast: een audio-uitzending waarbij je het geluidsbestand op aanvraag aanbiedt via webfeeds. De bekendste podcastkanalen zijn Soundcloud en Spotify.
 • Nieuwsbrief: een regelmatige publicatie, meestal rond een hoofdthema, die je actief onder je doelgroep verspreidt. MailChimp is de bekendste (gratis) tool De nieuwsbrief bevat een verzameling van content die op je website staat.
 • Video: een filmpje over je organisatie, een event of een specifiek onderwerp. Wanneer je het thematisch laat terugkeren, kun je dit presenteren in de vorm van een vlog.
 • Social media-posts: korte berichten op je corporate social media-kanalen, zoals Twitter en LinkedIn. Zorg dat je een afbeelding en een link naar je website in je post zet.

Contentbureau

Een contentbureau ontwikkelt boodschappen passend bij de visie en standpunten van jouw organisatie. Deze boodschappen worden vertaald naar relevante content voor je doelgroepen en/of stakeholders. Het contentbureau denkt mee over de vorm waarin de content moet worden verpakt. Denk aan content voor perslobby, blogs, podcasts en whitepapers. Maar ook via welke kanalen de content het best kan worden gedistribueerd en met welke frequentie. Content die bijvoorbeeld geschikt is voor social media ziet er heel anders uit dan content voor een whitepaper. En zelfs tussen de verschillende social media-kanalen is de aard, lengte en frequentie van plaatsing van content heel divers. Wanneer een contentbureau je structureel en professioneel adviseert en relevante content ontwikkelt en deze deelt, leidt dit tot het gewenste resultaat. Je wordt herkend en erkend als logisch woordvoerder op de thema’s en onderwerpen waarop je regelmatig je stem laat horen.

Voorbeelden goede content

Wanneer is content goed en wanneer is content slecht? Dit is nogal arbitrair. Maar als de content niet bijdraagt aan het beoogde doel, kun je je afvragen of je wel op de juiste weg zit. Om je op weg te helpen, hebben we hieronder ter inspiratie een paar voorbeelden van goede content op een rij gezet:

 • De PR- & content-campagne Breinvriendelijk Werken (genomineerd voor een SAN accent!). Als vaste samenwerkingspartner van Zorg van de Zaak zijn wij gevraagd om mee te denken over de inrichting van de campagne Breinvriendelijk Werken, zodat deze nieuwswaardig is en relevant voor de doelgroep. Content die we voor deze campagne hebben ontwikkeld, is onder meer doorvertaald in de volgende communicatiemiddelen: boekje Breinvriendelijk Werken, ervaringsverhalen, een persbericht en een invalshoek bestemd voor perslobby.
 • Een landelijke GGZ-instelling wilde zichtbaarder worden in de zoekresultatenpagina van zoekmachines zoals Google. Wij hebben hen geholpen om hun zichtbaarheid en vindbaarheid te vergroten met zoekmachine geoptimaliseerde teksten (SEO), zonder dat deze inboetten aan kwaliteit en leesbaarheid. Door de content SEO-proof op te stellen, is de GGZ-instelling met haar belangrijkste dienstverlening zichtbaar op de eerste pagina van zoekmachinesresultaten.
 • a.s.r. had de wens was om naast (schade)verzekeraar ook bekend te staan als toonaangevende aanbieder van collectieve pensioenen. Door de contentstrategie te integreren met de PR-strategie zijn de doelgroepen via meerder kanalen benaderd. De content hebben we doelgroep specifiek opgesteld en tegelijktijdig via verschillende kanalen gedistribueerd. Hierdoor is de bekendheid van a.s.r. als relevante speler op het gebied van pensioenvraagstukken vergroot.

Cases

Hulp nodig bij het ontwikkelen van een contentstrategie?

Schroom je dan niet om contact met ons op te nemen.

 • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden